Terményfajtáktól és azok szennyezettségének mértékétől függően szabályozható intelligens porleválasztó és levegőszűrő rendszerrel ellátott szemesterményszárító berendezés kifejlesztése

Kedvezményezett neve:

ANTHERA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:

Terményfajtáktól és azok szennyezettségének mértékétől függően szabályozható intelligens porleválasztó és levegőszűrő rendszerrel ellátott szemesterményszárító berendezés kifejlesztése

Szerződött támogatás összege:

 264.293.628,- Ft

A támogatás mértéke:

 45 %

A projekt tartalma:

Az ANTHERA Kft. 264.293.628 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. A projekt összköltsége 587,31 millió forint, melyből a cég szemesterményszárító technológia fejlesztését valósította meg.

A projekt eredeti céljának megfelelően a pályázat keretében olyan intelligens légtisztító és porleválasztó rendszerrel rendelkező szárítóberendezés kifejlesztése valósult meg, amely képes arra, hogy egyenletes paramétereloszlású (közeghőmérséklet, terményáram, kilépő anyagnedvesség stb.) szárítástechnológiát megvalósítva a felhasználói igénynek megfelelően szárítsa a betáplált szemesterményt, továbbá a környezetvédelmi határértéken belül maradva megtisztítsa a szárítóból távozó levegőt, egyben a leválasztott szennyeződést összegyűjtse és tárolóba juttassa. A fejlesztés eredményeként létrejövő berendezéssel változó terményfajták és változó szennyezettségi fok esetén is hatékony és gazdaságos működés valósítható meg. A szárítóberendezés részeként kifejlesztett intelligens légtiszttó és porleválasztó rendszer a következő főbb funkcionális lehetőségeket kínálja:

• A fáradt szárítóközeg szilárd szennyezőanyag tartalmát a vonatkozó környezetvédelmi standardnak megfelelően, nagy hatékonysággal leválasztja.

• Változó input paraméterek mellett is gyakorlati pontossággal stabil és állandó output jellemzőket képes biztosítani.

 • Mozgó alkatrészt nem tartalmaz, ezért a meghibásodás veszélyével gyakorlatilag nem kell számolni.

 • A kifejlesztett áramlástechnikai rendszer öntisztuló üzemet biztosít, nincs szükség tisztítási célú leállásra és mechanikai tisztításra.

 • A tisztított közeg újra hasznosítható, annak entalpia tartalma kinyerhető, így a technológia energiafelhasználása csökkenthető.

 • A megvalósított technológia a szárítóberendezés által okozott környezetterhelést minimalizálja, az adott üzemre, berendezésre érvényes emissziós határértékeket teljesíti.

A végső eredménytermékként kikutatott, megtervezett és legyártott prototípus szilárdanyagleválasztó geometriai méretét tekintve megegyezik a bázis berendezéssel, a szárítóhoz illesztéséhez nincs szükség kiegészítő, vagy más típusú rögzítő, illetve kapcsoló elemekre. Ez lehetővé teszi, hogy a már üzemelő, hasonló típusú szárítókra is rászerelhető legyen. A leválasztó szimmetriatengelyébe épített 50o -os kúpszögű, 300 mm átmérőjű és összesen 1200 mm hosszú torlóelem a szárítóberendezés változó üzemi feltételei mellett is hatékony spirálisan forgó turbulens teret hoz létre, amely nagy hatékonysággal képes a szárítóból kilépő szennyezett levegő megtisztítására és a szeparált szilárd szennyezőanyagok folyamatos üzemű gyűjtésére.

A kutató, fejlesztő munkához felhasznált anyagok és eszközök összeépítésével a pályázati K+F munka komplex eredményeként, változó üzemi feltételek mellet is megbízhatóan működő, intelligens szilárdanyagleválasztóval szerelt környezetbarát, nagy teljesítményű szemesterményszárító jött létre. A kifejlesztett szárítóberendezés légtechnikai rendszere képes a betáplált termény felhasználói igény szerinti szárítására, kellő pontossággal szabályozható, ami a kitárolt termény beállítás szerinti egyenletes nedvességeloszlását is segíti, egyben alkalmassá teszi valamennyi hazai szemestermény hatékony, környezetbarát és energiatakarékos szárítására.

A projekt befejezési dátuma:

2020.12.31.

A projekt azonosító száma:

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00187